GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Ấp BÌnh Hổ A, Xã Vĩnh Phú Tây

Email:  c1thavpt.ppl@sobaclieu.edu.vn

Điện thoại :02913866654

 

 

1. Quá trình hình thành:

Trường Tiểu học A Vĩnh Phú Tây nằm trên địa bàn xã Vĩnh Phú Tây thuộc huyện Phước Long. Vĩnh Phú Tây là một trong những xã có truyền thống anh hùng nhưng nay xã vẫn còn nghèo nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ khi thành lập đến nay trường từng bước phát triển và đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005. Từ năm 1979 trường thuộc trường Trung học cơ sở và Tiểu học đến năm 1992 thì hệ Trung học cơ cở tách ra và còn lại là trường Tiểu học A Vĩnh Phú Tây. Tính từ năm chính thức thành lập đến nay được 28 năm, có biết bao thế hệ học sinh rời trường với vốn kiến nền tảng của bậc Tiểu học. Với khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu” đội ngũ cán bộ – giáo viên – nhân viên của trường luôn nhiệt tình năng nổ trong công tác, giáo dục học sinh từ thái độ hành vi đến việc uốn nắn cho các em từng nét chữ đầu tiên.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Trường Tiểu học là đơn vị hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên, hiện nay trường chưa có các phòng ban chức năng riêng.

Trường gồm các phòng: phòng Hiệu trưởng, phòng Phó hiệu trưởng, Văn phòng, Thư viện, phòng thiết bị, phòng Đoàn đội, và 9 phòng học ở điểm trung tâm. Trường có 2 điểm lẻ.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường.

- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, công tác PCGDTH – Xoá mù chữ.

- Chủ tịch công đoàn chịu trách nhiệm triển khai đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống của CB – GV – NV.

- Tổng phụ trách đội có trách nhiệm sinh hoạt đội theo kế hoạch, họp đội sao đỏ hàng tuần tổng kết thi đua cho các khối lớp.

- Kế toán có trách nhiệm dự toán, quyết toán, lập bảng tính lương theo quy định.

- Tổ trưởng tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh. Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

- Nhân viên thư viện có nhiệm vụ quản lý sách báo, cho học sinh mượn sách giáo khoa,…

- Nhân viên y tế học đường có nhiệm vụ sơ cứu kịp thời cho học sinh theo quy định.

- Nhân viên văn thư có nhiệm vụ đăng ký, quản lý văn bản đi; văn bản đến; hồ sơ khác của cơ quan.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

- Trường Tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc Tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Là cơ sở chuyên môn trực thuộc công tác giảng dạy trực thuộc phòng GD – ĐT huyện Phước Long và chịu mọi sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng GD – ĐT.

- Ngoài công tác giảng dạy đơn vị còn phải đảm bảo đời sống của CB – GV – NV trong cơ quan.

3.2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành đề ra, các chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước về quản lý giáo dục.

- Giúp Phòng GD – ĐT kiểm tra, quản lý CB – GV – NV trong cơ quan.

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình giáo dục Tiểu học do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT quyết định ban hành.

- Đề nghị khen thưởng kỷ luật CB – GV – NV và học sinh.

- Xét nâng lương, cấp phát lương cho CB – GV – NV trong đơn vị.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học A Vĩnh Phú Tây